• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de klant van Food in Concept. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.

Heb je een vraag over een bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met ons op via [email protected] Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

Prijzen

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro excl. BTW.

De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.

Levering

Bestellingen worden gewoonlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling per post verzonden, tenzij anders overeengekomen. Deze levertermijn geldt als een indicatie, niet als bindende termijn.

Leveringen binnen Nederland zijn franco vanaf € 350,00 ex BTW. Voor leveringen beneden een bedrag van € 350,00 ex BTW wordt een bijdrage van € 6,95 in de transportkosten in rekening gebracht.

Leveringen buiten Nederland: Voor leveringen buiten Nederland wordt een variabele bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht.

Direct nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de koper het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen mocht ontstaan.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je ermee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling aan de buitenzijde beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van de bestelling, neem contact met ons op via [email protected] Dan gaan we met elkaar op zoek naar een passende oplossing.
Teruggave van geleverde goederen kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming onzerzijds en op de daarbij door Food in Concept te bepalen voorwaarden.

Verkoop

Verkoop van de producten van Food in Concept in of tijdens andere gelegenheden (bijvoorbeeld winkels of evenementen) dan bij start van de samenwerking met Food in Concept is afgesproken, is alleen toegestaan na afstemming met en akkoord van Food in Concept.

Betalingen

Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag is interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend.

Bescherming persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarden doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen; te denken aan het doorgeven van adresgegevens aan PostNL voor bezorging van de bestelling.

Contact

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je ons benaderen
via [email protected] of via 010-8458986. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Food in Concept B.V.

Goudsesingel 162

3011KD Rotterdam

T 010-8458986

[email protected]

www.foodinconcept.nl